2022-04-13 | Pressmeddelande
Inbjudan till presentation av Projektengagemangs Q1-rapport 2022

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2022...

2022-04-11 | Regulatoriska pressmeddelanden
Projektengagemangs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 är publicerade

Projektengagemang Sweden AB (publ) har offentliggjort årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 och de finns nu tillgängliga på...

2022-04-04 | Pressmeddelande
PE får nytt höghusuppdrag i Årstaberg

Som en naturlig fortsättning av Stockholms södra innerstad utvecklar Ikano Bostad en ny stadsdel vid Årstaberg. PE Teknik &...

2022-03-30 | Regulatoriska pressmeddelanden
Projektengagemangs styrelse har beslutat att förvärva egna aktier

Styrelsen i Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021...

2022-03-30 | Regulatoriska pressmeddelanden
Kallelse till årsstämma i Projektengagemang Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330–2602, (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsst

2022-02-11 | Regulatoriska pressmeddelanden
Bokslutskommuniké januari-december 2021 - En tydlig strategi för utveckling

Under 2021 har plattformen för lönsam tillväxt utvecklats och verksamheten renodlats utefter en tydlig strategisk riktning med fokus...

2022-02-09 | Pressmeddelande
Linköpings kommun planerar för nya stadsdelen Norra Himna

Strax utanför Linköping planeras den nya stadsdelen Norra Himna på totalt cirka 35 hektar mark. Nu fastslår Linköpings kommun hur...

2022-01-31 | Pressmeddelande
PE vinner markansvisningstävling om nya kvarteret Tegelbruket

PE Teknik & Arkitektur har tillsammans med G&K Blank Fastigheter vunnit markanvisningstävlingen om ett av de första...

2022-01-21 | Pressmeddelande
Inbjudan till presentation av Projektengagemangs Q4-rapport 2021

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 fredagen...

2022-01-18 | Regulatoriska pressmeddelanden
Liselotte Haglind utsedd till ny Finansdirektör

Liselotte Haglind är utsedd till Finansdirektör på Projektengagemang Sweden AB (publ). Hon kommer närmast från KPMG Sverige där hon är