2016-03-03 | Regulatoriska pressmeddelanden

VD Per-Arne Gustavsson summerar 2015

I detta filmklipp summerar VD Per-Arne Gustavsson 2015, ett år som innehållit en del nya förvärv, mycket integreringsarbete och ny ägandeform.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns här.

VD Per-Arne Gustavsson.

CFO Peter Sandberg.