2016-07-06 | Pressmeddelande

Tre av fem svenskar vill ha mer inflytande i sin stad

Svenskarna vill ha mer att säga till om när det kommer till stadsutveckling och samhällsplanering där de bor. En ny undersökning från konsultkoncernen Projektengagemang visar nämligen att hela 59 procent vill ha mer inflytande än de har i dag. Dessutom anser nära hälften att de får för lite information om pågående utvecklingsprojekt i sin stad.

Samhällsbarometern 2016, är genomförd av TNS Sifo och drygt 2 500 svenskar har svarat på frågor om deras syn på samhällets utveckling. Undersökningen visar att majoriteten av svenskarna vill få chansen att uttrycka sina synpunkter om hur deras städer förändras. I Jönköpings län bor de svenskar som vill vara mest delaktiga i beslut om hur deras städer förändras, det svarar nära sju av tio Jönköpingsbor. Även boende i Södermanland, Västra Götaland och Stockholm vill ha mer inflytande. 17 procent av svenskarna tycker däremot inte att invånarna behöver få mer att säga till om.
Sociala medier för samhällsinformationNär det kommer aktuella nyheter som rör pågående stadsutvecklingsprojekt vill nära hälften av svenskarna ha mer information än vad de får i dag. Flest, 62 procent, vill bli uppdaterade genom direktutskick hem i brevlådan och drygt hälften uppger även att de vill ha samhällsinformation via en hemsida. Mer än 30 procent av svenskarna uppger dessutom att de gärna får nyhetsuppdateringar om pågående stadsutvecklingsprojekt via sociala medier.
– Det framgår tydligt att svenskarna vill ha mer att säga till om när det kommer till förändringar i deras städer. Städernas utveckling är viktig för alla som bor där och att fler får känna en delaktighet är betydelsefullt för alla inblandade parter. Det gäller att skapa en konstruktiv dialog mellan företag, kommuner och dess invånare. På så sätt kan invånarna få en större förståelse för ombyggnationer och fler trivs där de bor, säger Per-Arne Gustavsson, VD, Projektengagemang.
Här vill flest svenskar ha mer inflytande i stadsutveckling:1. Jönköping, 67 %2. Södermanland, 66 %3. Västra Götaland, 60 %3. Stockholm, 60 %5. Uppsala, 59 %
Om undersökningen:Samhällsbarometern 2016 är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen gjordes i mars 2016 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18-74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.
 
Skulle du vilja att invånarna i en stad/ort hade mer inflytande över samhällsplaneringen?

 

Riks

Män

Kvinnor

Ja

59 %

60 %

58 %

Nej

17 %

22 %

13 %

Vet ej

24 %

19 %

29 %

 
Tycker du att du får tillräcklig information om planer och förändringar i samhällsplaneringen?

 

Riks

Män

Kvinnor

Ja

35 %

37 %

33 %

Nej

47 %

49 %

46 %

Vet ej

18 %

14 %

22 %

 
Hur skulle du vilja bli informerad om nya projekt i din stad/ort?

 

Riks

Män

Kvinnor

Genom direktutskick hem i brevlådan

62 %

61 %

63 %

På en hemsida/informationsplats på webben

54 %

58 %

50 %

Genom tidningar

42 %

39 %

44 %

Via sociala medier

33 %

31 %

35 %

Genom radio

12 %

12 %

13 %

Annat

2 %

3 %

1 %

Vet ej

2 %

2 %

2 %