2017-10-18 | Pressmeddelande

Svenskarna i ny undersökning: ”Vi kan inte påverka våra städers utveckling – politikerna bryr sig inte”

Svenskarna har många tankar kring deras städers utveckling och majoriteten vill främst se fler grönområden, uteserveringar och parker. Två av tre invånare känner dock att de inte har möjlighet att påverka hur städerna i Sverige ska utvecklas. De flesta anser nämligen att beslutsfattarna inte alls bryr sig om deras åsikter. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i Sverige. Undersökningen visar att hela 63 procent av svenskarna anser att de inte har något inflytande över utvecklingen i deras städer. Om svenskarna skulle fått påverka i högre utsträckning vill de gärna se fler grönområden, uteserveringar och bättre belysning.

Den främsta anledningen till att svenskarna känner att de har dåligt inflytande över stadsutvecklingen är för att de anser att politiker och samhällsplanerare inte bryr sig om deras åsikter. Det uppger så många som 40 procent. En tredjedel säger samtidigt att de inte vet hur de ska kunna påverka några beslut och bland unga i åldrarna 18 till 29 år ligger den siffran på hela 54 procent.

– Vår undersökning visar tydligt att svenskarna anser att de har svårt att komma till tals när det kommer till förändring och utveckling i deras städer. Det gäller därför att skapa konstruktiva dialoger mellan företag, kommuner och dess invånare. På så sätt kan fler känna sig delaktiga, få större förståelse för ombyggnationer och invånarna kommer därmed trivas bättre där de bor, säger Per Hedebäck, VD på Projektengagemang.

Värmlänningarna har mest inflytande

De invånare som anser sig ha mest inflytande över sina städers utveckling bor i Värmland, Skåne och Blekinge. Invånare som är bosatta i Kronoberg, Gävleborg och Västerbotten är däremot de som känner att de har minst möjlighet att påverka beslut när det kommer till stadsutveckling.

 

Topplista - Här känner flest invånare att de har möjligheten att påverka

1. Värmlands län, 41 %

2. Skåne län, 36 %

3. Blekinge län, 36 %

4. Västmanlands län, 35 %

5. Jönköpings län, 33 %

Topplista - Här känner färst invånare att de har möjlighet att påverka

1. Kronobergs län, 71 %

2. Västerbottens län, 70 %

3. Gävleborgs län, 70 %

4. Södermanlands län, 69 %

5. Stockholms län, 67 %

 

Om undersökningen

Samhällsbarometern 2017  är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Om Projektengagemang

Projektengagemang är en av landets ledande konsultkoncerner inom samhällsbyggnad och industri. Vi är idag över tusen medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor varje år. Våra tjänster erbjuds inom fyra olika segment – Arkitektur, Bygg & Anläggning, Industri & Energi samt Installation. Läs mer på www.pe.se.

 

Bilaga.

Känner du att du har möjlighet att påverka hur din stad utvecklas?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja, i stor utsträckning

3 %

3 %

3 %

Ja, till viss del

24 %

25 %

23 %

Nej

63 %

65 %

60 %

Vet ej

10 %

7 %

14 %

Varför känner du att du inte har möjlighet att påverka hur din stad utvecklas?

 

Alla

Män

Kvinnor

Beslutsfattare bryr sig inte om mina åsikter

40 %

46 %

33 %

Krävs för mycket engagemang

37 %

37 %

37 %

Vet inte hur jag kan påverka

33 %

28 %

38 %

Det är för svårt att sätta sig in i allt

23 %

20 %

26 %

Annat

5 %

5 %

4 %

Vet ej

3 %

4 %

2 %

Topp 10: Vad skulle du vilja se mer av i din stad?

 

Alla

Män

Kvinnor

Grönområden

44 %

40 %

48 %

Uteserveringar

38 %

38 %

37 %

Parker

36 %

32 %

39 %

Belysning

36 %

31 %

41 %

Träd och buskar

36 %

32 %

41 %

Blommor

33 %

21 %

45 %

Cykelvägar

29 %

29 %

30 %

Alléer

24 %

25 %

23 %

Gågator

21 %

21 %

22 %

Idrottsanläggningar

20 %

26 %

14 %

 

Känner du att du har möjlighet att påverka hur din stad utvecklas?

Län
 

Nej
 

Ja, till
viss del

Ja, i stor utsträckning

Kronobergs län

71 %

11 %

2 %

Västerbottens län

70 %

23 %

0 %

Gävleborgs län

70 %

20 %

3 %

Södermanlands län

69 %

21 %

2 %

Stockholms län

67 %

21 %

2 %

Örebro län

66 %

20 %

4 %

Dalarnas län

64 %

19 %

4 %

Uppsala

64 %

21 %

3 %

Jämtlands län

63 %

21 %

0 %

Östergötlands län

61 %

26 %

4 %

Västra Götalands län

61 %

29 %

0 %

Västernorrlands län

61 %

31 %

1 %

Gotlands län

60 %

22 %

2 %

Hallands län

59 %

26 %

3 %

Norrbottens län

58 %

31 %

1 %

Kalmar län

56 %

32 %

1 %

Skåne län

56 %

29 %

7 %

Jönköpings län

55 %

29 %

4 %

Blekinge län

54 %

31 %

5 %

Västmanlands län

54 %

32 %

3 %

Värmlands län

49 %

34 %

7 %

 

 

Ladda ned pressmeddelande