2017-01-04 | Pressmeddelande

Sifo-undersökning visar: Svenskarna har lågt förtroende för landets katastrofberedskap

Många är det som drömmer om en snöfylld vinter och nu verkar det finnas goda chanser till att önskningarna slår in. Men med kyla och snö följer ofta även blixthalka, oplogade vägar och insnöade hus. Svenskarnas förtroende för hanteringen är dock lågt och endast var femte tror att deras kommun är beredd att hantera katastrofer till följd av miljön. Det visar Samhällsbarometern, en rapport från teknikkoncernen Projektengagemang.

Samhällsbarometern är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av teknikkoncernen Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 personer svarat på frågor om hur de trivs i sina städer. Undersökningen visar att det finns missnöje i hela landet, när det kommer till hantering av naturkatastrofer. Nästan hälften av alla svenskar tror nämligen inte att deras städer är förberedda på den typen av situationer.

Förutom bilköer och överbelastad kollektivtrafik är det främst luftföroreningar och väderleksrelaterade materialskador som skapar oro bland svenskarna. Under det senaste året har drygt fyra av tio av de tillfrågade varit med om förseningar i kollektivtrafiken till följd av vädret. Dessutom har nästan en tredjedel av Sveriges befolkning varit utsatta för strömavbrott.

– Vår undersökning visar tydligt att svenskarna saknar förtroende för sina hemstäder vad gäller förberedelser och kapacitet att hantera naturkatastrofer. Det är oerhört viktigt att känna tilltro till sin stad och därför har både kommuner och samhällsutvecklare ett stort ansvar i att skapa bästa möjliga förutsättningar vid den här typen av händelser, säger Per-Arne Gustavsson, vd, Projektengagemang.

Stockholmarna minst nöjda
Minst tilltro till sitt län vid en naturkatastrof finns i Stockholm, där hela 54 procent inte tror att huvudstaden har kapacitet att hantera översvämningar, snöoväder och stormar. Örebro, tätt följt av Jönköping och Västerbotten, är istället de som har störst förtroende för att deras städer är förberedda på att hantera naturkatastrofer.

 

Så många har lågt förtroende för sin stads beredskap vid en naturkatastrof *:

  1. Stockholms län, 54 %
  2. Hallands län, 53 %
  3. Västra Götalands län, 52 %
  4. Skåne län, 50 %
  5. Uppsala län, 49 %
  6. Södermanlands län, 45 %
  7. Östergötlands län, 45 %
  8. Jönköpings län, 36 %
  9. Västerbottens län, 36 %
  10. Örebro län, 35 %

*Listan baseras på Sveriges tio största län.

 

Om undersökningen:
Samhällsbarometern är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen gjordes i mars 2016 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18-74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå samt de tio största länen.

 

Tror du att din stad/ort är förberedd på att hantera naturkatastrofer såsom översvämningar, snöoväder och stormar?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja

26 %

29 %

23 %

Nej

48 %

47 %

49 %

Vet ej

26 %

24 %

28 %

 

Vad av följande oroar du dig för i din stadsmiljö/omgivning?

 

Alla

Män

Kvinnor

Luftföroreningar

26 %

23 %

30 %

Överbelastad/dålig kollektivtrafik

26 %

26 %

27 %

Bilköer

19 %

19 %

19 %

Väderleksrelaterade materialskador

18 %

17 %

19 %

Vattenföroreningar

16 %

16 %

17 %

Strömavbrott

11 %

12 %

10 %

Vattenläckor

11 %

12 %

10 %

Dålig bredbandsuppkoppling

10 %

12 %

9 %

Mobiltäckning

9 %

10 %

8 %

Översvämningar

9 %

10 %

9 %

Inget av ovanstående alternativ

27 %

26 %

27 %

Vet ej

4 %

4 %

3 %

 

Vad av följande har du varit med om någon gång under de senaste tolv månaderna?

 

Alla

Män

Kvinnor

Bilköer

44 %

44 %

43 %

Förseningar i kollektivtrafiken till följd av vädret

42 %

39 %

45 %

Bredbandsuppkopplingen har gått ned

32 %

33 %

30 %

Strömavbrott

30 %

28 %

32 %

Mobiltäckningen har slutat fungera

26 %

27 %

26 %

Försenade flyg

9 %

9 %

8 %

Översvämningar

3 %

4 %

3 %

Inget av ovanstående alternativ

16 %

17 %

16 %

Vet ej

2 %

2 %

2 %

Ladda ned pressmeddelande