2016-09-26 | Pressmeddelande

Så många svenskar är missnöjda med stadstrafiken – enligt Sifo-undersökning

När svenskarna får sätta betyg på hur trafiksituationen ser ut i deras städer målas en dyster bild upp. I alla fall för de som gillar motordrivna fordon. Varken bil eller kollektivtrafik anses nämligen vara de enklaste sätten att ta sig runt på. Istället tycker svenskarna att det är bäst att promenera eller cykla för att ta sig runt. Det visar konsultkoncernen Projektengagemangs undersökning Samhällsbarometern.

Samhällsbarometern 2016 är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. När det kommer till trafiksituationen instämmer hela 68 procent helt till att deras stad är promenadvänlig. Cykeln står också högt i kurs bland svenskarna, 53 procent svarar att det är smidigt att cykla i sin stad.
Bil- och kollektivtrafik får dock ett rejält underkänt av svenskarna. Endast 44 procent håller med om att det är lätt att ta sig runt med bil i deras stad och för kollektivtrafiken är siffran ännu lägre. Bara 24 procent instämmer helt i att det är enkelt att resa kollektivt om man vill ta sig någonstans. När det kommer till vad svenskarna vill förbättra i hemstadens infrastruktur, hamnar just kollektivtrafiken överst med hela 38 procent. 29 procent vill även att cykelvägarna ska förbättras och 24 procent svarar att vägnätet måste bli bättre.
– Satsningen på att göra landets städer mer cykel- och promenadvänliga har gett fina resultat. Det har blivit enklare för miljömedvetna svenskar att slå ett slag för miljön även när de ska göra något så vardagligt som att åka till jobbet eller handla. Det gäller dock att fortsätta utveckla hållbara alternativ för transport i våra städer genom samverkan mellan kommun, näringsliv och invånare, säger Per-Arne Gustavsson, vd, Projektengagemang.
Här är svenskarna mest nöjda med kollektivtrafiken – Tio län
Stockholms län, 35 %
Skåne län, 26 %
Västra Götalands län, 20 %
Östergötlands län, 20 %
Uppsala län, 18 %
Södermanlands län, 17 %
Örebro län, 15 %
Västerbottens län, 15 %
Hallands län, 13 %
Jönköpings län, 12 %
 
Om undersökningen:Samhällsbarometern 2016 är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen gjordes i mars 2016 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18-74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.
 
Jag tycker att det är enkelt och smidigt att ta mig runt med bil i min stad/ort                    

Instämmer helt

44 %

Instämmer delvis

36 %

Instämmer inte alls

13 %

Vet ej

6 %

 
Jag tycker att det är enkelt och smidigt att ta mig runt med kollektivtrafik i min stad/ort

Instämmer helt

24 %

Instämmer delvis

39 %

Instämmer inte alls

22 %

Vet ej

14 %

 
Jag tycker att min stad/ort är promenadvänlig                       

Instämmer helt

68 %

Instämmer delvis

29 %

Instämmer inte alls

2 %

Vet ej

1 %

                            
Jag tycker att det är enkelt och smidigt att ta mig runt med cykel i min stad/ort               

Instämmer helt

53 %

Instämmer delvis

31 %

Instämmer inte alls

6 %

Vet ej

10 %

 
Vad av följande i din stads/orts infrastruktur tycker du behöver förbättras? 

Kollektivtrafik

38 %

Cykelvägar

29 %

Vägar och broar

24 %

Järnväg och tågtrafik

20 %

Inget behöver förbättras

5 %

Flygplatser

3 %