2017-10-20 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemangs vice vd går i pension

Per Göransson som 2006 var med och startade Projektengagemang lämnar sina uppdrag som vice vd och operativ chef för att gå i pension strax efter årsskiftet. Arbetsuppgifterna tas över av vd och koncernchef Per Hedebäck. Per Göransson kommer fram till pensionering att vara senior rådgivare till företagets ledning.

Per Göransson har varit med ända från starten av Projektengagemang för drygt tio år sedan. Företaget omsätter idag drygt en miljard kronor och har cirka 1100 medarbetare.

– Per Göranssons betydelse för Projektengagemang går inte att underskatta. Han har varit med från start och format PE till vad det är idag. Å hela företagets vägnar vill jag rikta ett stort tack till Per för hans otroliga arbete, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på Projektengagemang.

– Med all den expertis och ambition som finns i organisationen idag är jag övertygad om att PE går en mycket ljus framtid till mötes. Det har varit en otrolig resa och jag är oerhört tacksam över att ha fått arbeta med så kompetenta och trevliga kollegor. PE har varit en stor del av mitt liv de senaste tio åren och det känns nu naturligt att varva ned och lämna över till nya krafter, säger Per Göransson, senior rådgivare på Projektengagemang.

Som stor ägare i företaget kommer Per Göransson att fortsatt vara engagerad genom arbete i PEs styrelse.

Ladda ned pressmeddelande