2021-04-01 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemangs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 är publicerade

Projektengagemang Sweden ABs (publ) årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 har offentliggjorts och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.pe.se samt i bifogad fil.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 11:00 CET DEN 1 APRIL 2021.

Ladda ned pressmeddelande Ladda ned pressmeddelande Ladda ned pressmeddelande