2018-04-16 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemangs Årsredovisning 2017

Projektengagemang har publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.pe.se där den kan skrivas ut. Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas genom att kontakta bolaget på [email protected]

Länk till Projektengagemangs Årsredovisning 2017: https://projektengagemang.se/ir/finansiella-rapporter

Ladda ned pressmeddelande