2015-11-06 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang vinner prestigeuppdrag på Södersjukhuset

Projektengagemang Elmiljö, en del av konsultkoncernen Projektengagemang, har vunnit ett projekteringsuppdrag i miljonklassen för Stockholms läns landsting genom fastighetsbolaget Locum. Uppdraget innebär att projektera el- och teleinstallationerna för två nya byggnader på Södersjukhuset i Stockholm.

I samarbete med elentreprenören Ohmegi Elektro kommer Projektengagemang Elmiljö att projektera el- och teleentreprenaden för en ny vårdbyggnad och försörjningsbyggnad på sjukhusområdet. Byggnaderna är på sammanlagt drygt 36 000 kvadratmeter och uppdraget löper fram till 2018. Ombyggnationen är en del av landstingets satsning på framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län.
– Projektengagemang fortsätter att växa. Vi har jobbat i projekt tillsammans med Ohmegi Elektro förut och våra samarbeten har fungerat mycket bra. Det har varit stor konkurrens kring det här uppdraget och det visar att Projektengagemang kan vara med och fajtas bland de allra största i branschen, säger Michael Gustafsson, VD på Projektengagemang Elmiljö.
Projektets totalentreprenör, NCC, gick i somras ut med en förfrågan kring el- och teleentreprenaden. Projektengagemang kontaktades då av Ohmegi Elktro och erbjöds att vara med eftersom man tidigare haft flera lyckade samarbeten tillsammans.
– Vårt val av el- och telekonsult känns fullkomligt naturligt efter tidigare framgångsrika samarbeten där Locum varit beställare. Med den kompetens inom sjukhus som Projektengagemang Elmiljö har som komplement till vår egen kunskap gällande sjukhusbyggande så vet jag att vi får den absolut bästa lösningen som vår gemensamma kund förväntar sig, säger Thomas Ericson, VD på Ohmegi Elektro.