2016-01-22 | Pressmeddelande

Projektengagemang tecknar ramavtal med Svenska Kraftnät

Det statliga affärsverket, Svenska Kraftnät, tecknar ett ramavtal med konsultkoncernen Projektengagemang. Avtalet, som löper från 1 januari 2016 till 31 december 2018, innefattar bland annat projektledning, besiktning samt elkonstruktion.

Svenska Kraftnät (SVK) förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige. Det nya ramavtalet som nu tecknats avser tekniska konsulttjänster inom kategoripaket 1. Konsulttjänsterna inom kategoripaket 1 uppskattas av SVK uppgå till 350 miljoner kronor och totalt är tolv leverantörer kontrakterade. Avtalet löper från 1 januari 2016 till och med 31 december 2018, med möjlighet till förlängning ett år i taget vid två tillfällen.
 Projektengagemang har sedan starten år 2006 fokuserat på att erbjuda konsulttjänster inom arkitektur, byggnad, installation, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. I dag har Projektengagemang drygt 650 medarbetare spridda över hela landet och 2014 omsattes 610 miljoner kronor. Målet är att inom några år vara ett av de tio största konsultföretagen i Sverige.
 – Det är hedrande att vi har fått förtroendet att vara med och rusta Sverige med ett starkare stamnät för en säker, klimatvänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Det nya avtalet bevisar att vi på allvar är med och konkurrerar om de största uppdragen och det stärker vår position som en av de ledande aktörerna på marknaden ytterligare, säger Patric Kjellin, affärsområdeschef Projektengagemang.