2017-03-15 | Pressmeddelande

Projektengagemang storsatsar på järnväg

Regeringen har slagit fast att den svenska järnvägen ska rustas upp. Infrastrukturpropositionen för 2018-2029 innehåller satsningar på över 100 miljarder kronor och en betydande del är avsatta för järnvägen. För att möta det ökande behovet storsatsar nu teknik- och arkitektföretaget Projektengagemang med en ny organisation – enbart specialiserad på järnväg.

Marknaden för komplexa uppdrag inom järnvägsunderhåll och utveckling är idag koncentrerad till ett fåtal aktörer, mycket på grund av att den kunskapsbredd som krävs. Det finns stora behov av kostnadseffektiva och hållbara lösningar och många efterfrågar dessutom rådgivning genom hela plan- och byggprocessen.

För att möta marknadens efterfrågan har Projektengagemang därför byggt upp en organisation inom järnvägsteknik med 25 erfarna experter. Inom den nya avdelningen finns specialistkompetens inom samtliga järnvägsteknikens områden såsom bana, el, signal, tele samt kanalisation. I de multidisciplinära projekten krävs också andra kompetenser som exempelvis landskapsarkitektur, arkitektur, konstruktion, geoteknik, vatten och avlopp samt projektledning. Inom dessa områden är Projektengagemang sedan tidigare heltäckande.

– Det vi nu kan erbjuda järnvägsmarknaden är ett ordentligt alternativ mot de redan etablerade aktörerna. Vi bidrar med kostnadseffektiva och hållbara helhetslösningar genom hela plan- och byggprocessen. Detta är ett första steg i vår satsning på järnväg och på sikt är målet att växa rejält, säger Örjan Bryggö, chef för affärsområdet Infrastruktur på Projektengagemang.

Projektengagemang har sedan starten 2006 fokuserat på att erbjuda konsulttjänster inom bland annat arkitektur, industri, energi och infrastruktur. I dag finns bolaget på ett 30-tal orter i Sverige och nyligen anställde Projektengagemang sin tusende medarbetare. Inom infrastruktur erbjuder Projektengagemang strategisk rådgivning och sammansatta tjänster för stat, kommuner, entreprenörer och privata aktörer.

Ladda ned pressmeddelande