2015-10-01 | Pressmeddelande

Projektengagemang slår samman fyra bolag

Konsultkoncernen Projektengagemang slår från och med den 1 oktober samman fyra bolag inom koncernen. Tillsammans bildar de Projektengagemang Projektledning i Sverige AB.

Konsultkoncernen Projektengagemang grundades 2006 och har sedan dess vuxit och är idag en av branschens större aktörer. För att stärka sin position på marknaden ytterligare slår man samman fyra bolag inom koncernen och bildar helt nya Projektengagemang Projektledning i Sverige AB.
– Vi kommer i och med sammanslagningen bli en av de större aktörerna inom projektledning i Stockholm och Mälardalen. Vi kommer att kunna ta oss an fler olika projekt och med vår spetskompetens blir vi stora både på den lokala och nationella marknaden, säger Patric Kjellin, VD Projektengagemang Projektledning i Sverige AB.
Projektengagemang Projektledning i Sverige AB kommer från och med starten den 1 oktober att ha ett 70-tal medarbetare och ambitionen är att växa ytterligare.
– Idag har vi verksamhet i Mälardalen, Linköping och Göteborg och kommer kunna lägga ännu mer fokus på helhetslösningar som skapar ett ökat värde för kunden, vilket är kärnan i hela vår verksamhet. Redan nu har vi tecknat ett antal viktiga ramavtal med bland annat Stockholms Vatten, Jernhusen, Locum och Akademiska Hus, säger Patric Kjellin.