2016-03-02 | Pressmeddelande

Projektengagemang skapar affärsområdet El- & Teleteknik

Samtliga bolag inom segmenten el- och teleteknik i konsultkoncernen Projektengagemang samlas nu under det nya affärsområdet El- & Teleteknik. Därmed förtydligar och stärker företaget sitt erbjudande på området och finns nu representerat på 15 orter över hela landet.

Sedan företaget grundades för tio år sedan har Projektengagemang skördat stora framgångar och vuxit till att bli en av branschen större aktörer. Den senaste tiden har bolaget etablerat flera nya affärsområden som ett steg mot att samla sina kompetenser och sitt erbjudande mot kunder och samarbetspartners.
– Vi fortsätter resan med att föra samman våra olika bolag i koncernen. Det senaste i ledet är det nya affärsområdet El- och Teleteknik där vi nu förstärker och förtydligar vårt erbjudande. Vår vision är fortsatt att erbjuda våra kunder allt under ett och samma tak, något som vi i och med detta befäster ytterligare, säger Per-Arne Gustavsson, vd Projektengagemang.
PE El- och Teleteknik består av fyra bolag och 170 konsulter. Med en omsättning på 170 miljoner kronor och kontor på 15 orter runt om i landet blir det nya affärsområdet ett av de större i branschen. Uppdragen omfattar exempelvis utredning, projektering och projektledning likväl som samordning och besiktning inom el- och teleteknik.
– Inom ramen för affärsområdet El- och Teleteknik är vi stolta över att kunna erbjuda en stor bredd med en fortsatt hög kompetens och expertis. Vi utför idag uppdrag inom allt från exempelvis kraftteknik, Ex-klassning och fastighetsautomation till tele- och säkerhetsteknik, ljusdesign och transportsystem som hissar, rulltrappor och rörpost. Vårt fokus kommer fortsatt att kretsa kring att leverera helhetslösningar som både är ekonomiskt och miljömässigt hållbara, säger Michael Gustafsson, affärsområdeschef El- och Teleteknik, Projektengagemang.