2017-06-09 | Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang samlar samtliga bolag inom el- och teleteknik samt säkerhet

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang slår samman samtliga el- och teleteknikföretag inom koncernen. Det innebär att man tillsammans med företagets samlade kompetens inom brand, sprinkler och säkerhet bildar det nya bolaget PE El, Tele & Säkerhet AB. Syftet är att tydliggöra erbjudandet mot marknaden, stärka interna samarbeten och minska administrativa utgifter.

Konsultkoncernen Projektengagemang grundades 2006 och har sedan dess vuxit till att idag vara en av branschens främsta aktörer. För att ytterligare stärka sin position på marknaden sammanförs samtliga bolag inom el, tele, brand, sprinkler och säkerhet i koncernen och bildar det nya PE El, Tele & Säkerhet AB.

I samband med sammanslagning kommer även Johan Renvall att efterträda Michael Gustafsson som affärsområdeschef. Johan arbetar idag som VD på Projektelkoncernen som i slutet av 2016 förvärvades av Projektengagemang. Michael blir nu istället senior rådgivare till den operativa ledningen.

– Sammanslagningen innebär att vi får ett gemensamt varumärke som ytterligare kommer att stärka vår position på marknaden. Våra kunder kan nu enklare ta hjälp av oss inom ett bredare teknikområde och vi kommer internt att ha möjlighet att effektivisera och utveckla vårt dagliga arbete, säger Johan Renvall, tillträdande Affärsområdeschef på Projektengagemang.

PE El, Tele & Säkerhet tillhandahåller installationstekniska tjänster i alla skeden av byggprocessen. Erbjudandet består av strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar. Totalt arbetar närmare 250 konsulter i affärsområdet på 18 olika kontor runt om i landet. PE-bolagen som nu går samman är Elmiljö Sverige AB, SN Elteknik AB, GMKI Elkonsult AB, HJR Projektel AB och Brandgruppen AB. Även el- och teleteknikdelen i koncernens affärsområde Industri & Energi går samman i det nya bolaget. Som ett led i detta integreras även all kompetens inom industri- och processautomation mot industrimarknaden i affärsområdet Industri & Energi.

Ladda ned pressmeddelande