2016-06-09 | Pressmeddelande

Projektengagemang samlar byggexpertis i nytt affärsområde

Vid sidan av affärsområdena Arkitektur, VVS samt El- & Teleteknik bildades vid årsskiftet affärsområdet PE Byggnad som samlar övrig expertis inom byggområdet och ger Projektengagemangs kunder ett bredare erbjudande.

Konsultkoncernen Projektengagemang grundades 2006 och har sedan dess vuxit till att i dag vara en av Sveriges största teknikkonsultföretag. För att ytterligare stärka sin marknadsposition och kunna erbjuda kunderna en ännu mer samlad expertis inom byggområdet bildades vid årsskiftet det nya affärsområdet PE Byggnad.

– Att samla alla våra byggkompetenser under ett och samma tak ger stora fördelar. Med tjänsterna byggkonstruktion och geoteknik, akustik, buller och vibrationsmätning, fastighetsrelaterad energi och miljö, 3D-laserscanning samt strategisk fastighetsutveckling kan vi tillsammans med övrig verksamhet i Projektengagemang erbjuda våra kunder helhetslösningar som skapar värden inom hela koncernen. Nu ligger fokus på fortsatt tillväxt för att ytterligare stärka vår marknadsposition inom fastighetssektorn i hela landet, säger Per-Arne Gustavsson, vd Projektengagemang. 

Det nya affärsområdet har nu omkring 75 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås och Köping. PE Byggnad arbetar på uppdrag av både offentliga och privata beställare inom hela bygg- och fastighetssektorn, både i Sverige och internationellt. Uppdragen omfattar allt från strategisk rådgivning till detaljprojektering, konstruktion och tekniska specialistlösningar från idé, projektering, uppförande till förvaltning inom en rad områden, exempelvis vård, utbildning, bostäder, handel och kontor.

– Tack vare att alla våra kompetenta medarbetares expertis, bredd och erfarenhet inom byggområdet nu finns samlat inom ett och samma affärsområde kan vi ännu tydligare leverera helhetslösningar som både är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Med vår tvärdisciplinära bredd och kunskap om branschen är vi unika och står inför en spännande resa tillsammans med alla våra kunder, säger Johanna Holmberg, affärsområdeschef PE Byggnad.