2015-10-22 | Pressmeddelande

Projektengagemang breddar erbjudande med nytt bolag

Konsultkoncernen Projektengagemang utökar sitt tjänsteerbjudande med ett nytt bolag. Det nya företaget går under namnet Projektengagemang Er Omgivning och är specialiserat på tjänster som reducerar påverkan på omgivningen i samband med bygg- och infrastrukturprojekt. Till en början kommer ett tiotal personer att arbeta på företaget som har sitt säte i Stockholm.

Projektengagemang grundades 2006 och är idag en av branschens större aktörer. För att stärka sin position på marknaden ytterligare utökas nu Projektengagemangs tjänsteutbud. Det nya företaget kommer bland annat att hjälpa kunder att minska påverkan på omgivningen orsakat av vibrationsrelaterade arbeten, exempelvis sprängning, pålning och schaktning.
– Vi ser ett ökat behov bland både befintliga och potentiella kunder av tjänster inom omgivningspåverkan och med Projektengagemang Er Omgivning kan vi nu erbjuda effektiva lösningar. Att utveckla vårt erbjudande och fortsätta expandera är båda viktiga komponenter i vår resa till börsintroduktionen 2017, säger Per-Arne Gustavsson, VD på Projektengagemang.
Med en mångårig samlad kompetens inom tre huvudområden – riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning – utökas nu Projektengagemangs tjänsteutbud ytterligare.
– Det finns en stark efterfrågan på tjänster som reducerar påverkan på omgivningen i samband med bygg- och infrastrukturprojekt. I och med det nya bolaget kan vi nu erbjuda Projektengagemangs kunder än mer omfattande helhetslösningar. Det ska bli oerhört roligt att få utveckla nya affärer i form av nya spännande uppdrag, säger Johanna Holmberg på Projektengagemang.