2021-07-01 | Pressmeddelande

Projektengagemang avyttrar järnvägsverksamheten

Projektengagemang Sweden AB (publ) har idag tecknat avtal om att avyttra sin järnvägsverksamhet. Verksamheten omfattar 18 personer av PEs totalt cirka 900 medarbetare i det första kvartalet. Köpare är Norconsult AB.

– Affären är en del i vår utveckling och strategi framåt och vi kommer att berätta mer om det i samband med vår rapportering av det andra kvartalet den 16 juli, säger Helena Hed, VD och Koncernchef på Projektengagemang.

Transaktionen förväntas slutföras den 1 september och affären har inte någon väsentlig påverkan på koncernens omsättning, resultat och kassaflöde.

Ladda ned pressmeddelande