2017-10-24 | Pressmeddelande

PE samlar fler dotterbolag under gemensamt varumärke

Arkitekt- och teknikkoncern Projektengagemang slår nu samman ytterligare bolag under ett gemensamt varumärke. – Vi bygger en stabil grund för vår fortsatta tillväxt, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på PE.

Sedan PE grundades år 2006 har bolaget vuxit snabbt och omsätter idag omkring 1,2 miljarder kronor. Företaget har vuxit organiskt och till stor del genom förvärv. Att samla dotterbolagen under ett gemensamt varumärke har pågått under ett par års tid. Nu sker ytterligare en förändring, den här gången inom PEs affärsområde VVS där man nu slår samman samtliga bolag. Det är bolagen Agera VVS-Design, Inspector TP, Installation i Eskilstuna, Installation i Uppsala, Torsten Palmqvist, VVS Stockholm och VVS Örebro som nu byter namn och marknadsförs under varumärket PE. Affärsområdet VVS består av cirka 100 medarbetare.

En annan strukturförändring inom koncernen är att projektledningsverksamheten inom dotterbolaget Tema nu blir en helt integrerad del av PEs. Inom projektledning har Tema en stark position i Uppsala och sammanslagningen stärker PE i regionen avsevärt.

­– Ett gemensamt varumärke och en tydligare struktur gör att vi bättre kan utnyttja vår storlek för att växa och utveckla vår affär. Det ger också ökad tydlighet i kontakt med kunder, potentiella medarbetare samt andra intressenter, säger Per Hedebäck, vd och koncernchef på Projektengagemang.

Ladda ned pressmeddelande