2021-04-16 | Pressmeddelande

Ny rapport visar: Fler uppskattar sin stad idag än före pandemin

Under pandemin har svenskarna vistats mer på hemmaplan, något som har fått många att omvärdera sina städer. Idag skulle betydligt fler rekommendera andra att bo i sin stad än innan pandemin. Det visar den årliga rapporten Samhällsbarometern från konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur där 4 600 svenskar fått svara på frågor om sina städer.

I Samhällsbarometern 2021 har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur tagit reda på hur coronapandemin har påverkat sättet invånarna i Sveriges tolv största städer ser på sin stad. Undersökningen är för sjätte året i följd gjord tillsammans med Kantar SIFO och har fokuserat på de tre områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering och jämfört med fjolårets undersökning har städerna utvecklats till det bättre i många avseenden. Så pass mycket att invånarna känner en ökad stolthet över sina städer jämfört med innan pandemin. Hela 81 procent av invånarna i Sveriges största städer skulle nämligen rekommendera andra att bo i sin stad. En ökning med tio procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes 2020, strax före pandemin.

– Under pandemin har vi kollektivt ändrat vårt beteende där vi har behövt leta efter nya sammanhang och kvaliteter i vardagen. Rapporten visar att svenskarna har hittat detta i sina städer och kanske har mer tid på hemmaplan gjort att fler invånare gett sin stad en andra chans, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Nöjdast är invånarna i Umeå, här skulle 91 procent rekommendera andra att bo i staden. Följt av Jönköping och Helsingborg där 87 respektive 86 procent rekommenderar sin stad till andra. Störst positiv utveckling återfinns dock i Västerås. 72 procent av västeråsarna är så pass stolta över sin stad att de skulle rekommendera den, jämfört med 52 procent när samma fråga ställdes förra året.

– Pandemin har fått allt fler invånare att inse att planeringen av våra städer är viktig och faktiskt har en relativt stor påverkan på våra liv, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: https://samhällsbarometern2021.pe.se

Lanseringen av rapporten sker den 16 april klockan 09:00. Lanseringen sker via Teams och du deltar här.

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2021 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen PE för sjätte året i rad. I årets upplaga har 4 600 svenskar svarat på 19 frågor och påståenden om staden de lever i inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå såväl som för Sveriges tolv största städer. Antalet personer som svarat i respektive stad är minst 300.

Ladda ned pressmeddelande