2017-05-10 | Pressmeddelande

Ny analysmetod av dricksvatten kan säkra vattnet för Sveriges kommuner

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och i Sverige säkerställs tillgången av knappt 2 000 vattenverk. För att kvaliteten ska kunna garanteras görs varje dag tusentals provtagningar men proceduren är både långsam och dyr. Nu har forskare i Danmark tagit fram ett helt nytt sätt att mäta bakteriemängden i vattnet och den nya BQ-metoden kan spara miljoner kronor för landets kommuner.

Projektengagemang har sedan starten 2006 fokuserat på att erbjuda sammansatta konsulttjänster inom arkitektur, industri och energi, installation samt bygg och anläggning. Projektengagemang erbjuder dessutom specialisttjänster inom vatten.  

För Sveriges knappt 2 000 vattenverk är dricksvattenkvaliteten högsta prioritet. Trots det drabbas varje år många svenskar av otjänligt vatten och tvingas därmed att koka sitt dricksvatten. Traditionella bakteriologiska analysmetoder med odling av bakterier är dyra och väldigt tidskrävande vilket försvårar snabba åtgärder som ökar kvaliteten. Den nya BactiQuant-metoden som utvecklats av danska forskare kortar analystiden från flera dygn till bara 30 minuter. Dessutom är analyskostnaden lägre och inga prover behöver skickas iväg för analys. BQ-metoden upptäcker även alla bakterier till skillnad från de nuvarande analysmetoderna som enbart visar några procent. 

I april 2017 kom branschorganisation Svenskt Vatten, med sitt utlåtande om den nya metoden och svaret var tydligt – metoden fungerar. Branschens främsta experter spår nu stora förändringar kring vattenverkens arbetssätt.

– Detta är ett genombrott för VA-branschen. Metoden används redan på stora vattenverk i världen. Svenskt Vattens rapport öppnar nu även upp stora möjligheter i Sverige. Jag är övertygad om att den nya metoden kommer att ge svenska kommuner högre vattenkvalitet och tryggare invånare. Svenskt Vatten anger att metoden är enkel, ger reproducerbara värden och snabba svar till halva kostnaden mot traditionell bakterieodling, säger Michael Ohlsson, avdelningschef på vattenavdelningen Projektengagemang.

I Sandviken har samarbeten med Michael Ohlsson redan genomförts, där var man tidigt ute med att certifiera sig och implementera BQ-metoden. Resultaten överensstämmer med Svenskt Vattens rapport och där har Sandvikens vattenverk fått bättre kontroll, ökad säkerhet och renare vatten. Metoden används nu flitigt för exempelvis kontroll av brunnar, vattenverk, vattentorn och vid ledningsrenovering.

Ladda ned pressmeddelande