2015-10-14 | Pressmeddelande

Nästan var tionde ingenjör i Sverige: ”Min arbetsgivare arbetar inte med jämställdhet”

Nästintill var tionde ingenjör, åtta procent, anser att deras chefer inte arbetar aktivt med jämställdhet på deras arbetsplatser. Samtidigt är fördelningen mellan kvinnor och män i ingenjörsbranschen mycket ojämn, där endast 25 procent av alla svenska ingenjörer är kvinnor. Det visar Jämställdhetsrapporten, en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av konsultkoncernen Projektengagemang.

Undersökningen visar att hela 14 procent av de tillfrågade kvinnliga ingenjörerna inte anser att deras arbetsgivare arbetar med jämställdhetsfrågor. Trots lågt engagemang kring jämställdhet på många arbetsplatser verkar dock viljan för en ökad jämställdhet vara stark. Nästan sju av tio, 66 procent, ingenjörer i Sverige tycker nämligen att det är för få kvinnor i branschen.
– På Projektengagemang är vi inte mycket bättre än andra i vår bransch, utan vi är troligen ganska representativa med ungefär samma genomsnitt. Vi tycker dock att det är dags att ta ansvar för situationen på allvar. Om vi vill att samhället ska spegla medborgarna måste de bland oss som har ansvaret för att utforma verkligheten arbeta aktivt för att skapa en förändring, säger Per-Arne Gustavsson, VD på Projektengagemang.
Jämställdhetsrapporten visar också att var fjärde svensk ingenjör tycker att kvinnor bör uppmuntras att välja ingenjörsutbildningen tidigare och att fler kvinnliga förebilder i branschen måste uppmärksammas. Projektengagemang hjälpte nyligen till att lansera KVIST, ett nätverk för kvinnliga arkitekt- och ingenjörsstudenter. I nätverket ger bland annat erfarna mentorer stöd, råd och tips från verkligheten redan långt innan de unga kvinnorna kommer ut i arbetslivet som nyblivna arkitekter eller ingenjörer.
– Om vi ska kunna attrahera skickliga medarbetare och skapa en arbetsmiljö som är dynamisk och kreativ måste vi i branschen verkligen tillåta dessa frågor att ta tid och resurser. Då kan vi som ingenjörsföretag samtidigt bidra till att faktiskt skapa en värld som är mer inkluderande och funktionell för alla, menar Per-Arne Gustavsson, VD på Projektengagemang.
Om Jämställdhetsrapporten
Jämställdhetsrapporten har genomförts av Novus på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen har utförts via telefonintervjuer och totalt har 500 intervjuer genomförts under perioden 24 mars – 25 april 2015.