2015-08-18 | Pressmeddelande

Närmare var tionde ingenjör: ”Min arbetsplats är inte jämställd”

Elva procent av de kvinnliga och sex procent av de manliga ingenjörerna tycker inte att deras arbetsplats är jämställd. Minst jämställt är det på arbetsplatser som ligger i mindre städer. Det visar Jämställdhetsrapporten, en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av konsultkoncernen Projektengagemang.

Det är flest kvinnliga ingenjörer som upplever att deras arbetsplats inte är jämställd. Det är dessutom fler kvinnliga ingenjörer som anser att det inte ges samma möjligheter till utveckling på arbetsplatsen könen emellan. Åtta procent av de kvinnliga och två procent av de manliga ingenjörerna anser att män ges större möjligheter till utveckling. Noll procent anser att kvinnor ges större möjligheter till utveckling.
– Trots att majoriteten av ingenjörerna anser att deras arbetsplatser är jämställda och erbjuder alla anställda samma möjlighet till utveckling, så är det ändå talade att en så pass stor del är av en annan uppfattning. Att det främst är kvinnor som upplever detta visar också att många män kanske är dåliga på att uppfatta strukturer som gynnar män i större utsträckning än kvinnor. Det är ett allvarligt problem som hela branschen måste uppmärksamma och arbeta med, säger Per-Arne Gustavsson, vd Projektengagemang.
Olika möjligheter till karriär
Svenska ingenjörer anser främst att det är möjlighet till befordran/karriär och uppmuntran/stöd som skiljer sig mellan män och kvinnor i branschen. Sju av tio kvinnliga ingenjörer, 71 procent, anser att män ges större möjlighet till befordran och karriär än kvinnor. Två av tio män, 20 procent, anser också att män ges större möjlighet till karriärsutveckling än kvinnor. 43 procent av kvinnorna och 10 procent av männen anser samtidigt att män ges större möjlighet till löneökning.
 
 
Om Jämställdhetsrapporten
Jämställdhetsrapporten har genomförts av Novus på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen har utförts via telefonintervjuer och totalt har 500 intervjuer genomförts under perioden 24 mars – 25 april 2015.
 
Bilaga
Upplever du din arbetsplats som jämställd?

 

Totalt

Kvinna

Man

Ja, absolut

68 %

56 %

70 %

Ja, delvis

16 %

33 %

13 %

Nej

7 %

11 %

6 %

Vet ej

1 %

-

1 %

Ej aktuellt

8 %

-

10 %

 
 
Anser du att manliga och kvinnliga ingenjörer ges samma möjligheter till utveckling på din arbetsplats?

 

Totalt

Kvinna

Man

Ja

 82 %

85 %

82 %

Nej, män får större möjligheter till utveckling

 3 %

8 %

2 %

Nej, kvinnor får större möjligheter till utveckling

 0 %

-

0 %

Vet ej

 3 %

2 %

4 %

Ej aktuellt

 10 %

5 %

12 %

 
På vilket sätt skiljer det sig mellan män och kvinnor?
Frågan har besvarats av de som anser att manliga och kvinnliga ingenjörer inte ges samma möjligheter till utveckling på arbetsplatsen

 

Totalt

Kvinna

Man

Män får större möjligheter till befordran/karriär

41 %

71 %

20 %

Män får mer uppmuntran/stöd

35 %

57 %

20 %

Män erbjuds fler möjligheter till vidareutbildning

33 %

57 %

20 %

Män tillåts göra misstag i större utsträckning

24 %

43 %

10 %

Män får större utrymme att tala under möten

24 %

29 %

20 %

Män får större möjligheter till löneökning

24 %

43 %

10 %

Annat

18 %

-

30 %