2016-09-01 | Pressmeddelande

Här är Sveriges vackraste städer – enligt ny Sifo-undersökning

Sommaren är en perfekt tid för att utforska nya platser runt om i Sverige och från Kiruna i norr till Ystad i söder ryms många pittoreska städer och vackra byggnader. Men vilka ställen är egentligen mest värda ett besök? Enligt svenskarna är Visbys ringmur den vackraste byggnaden. Men tillfrågas svenskarna istället om hur nöjda de är med sina egna städer så visar det sig att hallänningar är mest belåtna före stockholmare och örebroare. Det visar rapporten Samhällsbarometern 2016 framtagen av konsultkoncernen Projektengagemang.

Samhällsbarometern 2016 är genomförd av TNS Sifo och i undersökningen har 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällets utveckling och vad de tycker om deras städer. Många anser att Sverige är ett vackert land, vilket också bekräftas i undersökningen. Nästan hälften instämmer helt i påståendet att deras städer eller orter är vackra.För de flesta svenskar, 91 procent, är hemstadens utseende så pass viktigt att de inte skulle trivas utan en vacker omgivning.

Mest imponerade över sina hemorters skönhet bland Sveriges tio största län är de som bor i Halland. Bland dem tycker hela 62 procent att deras stad är vacker. Tätt därefter följer Stockholm där 59 procent tycker att de bor fint. I Södermanlands och Östergötlands län bor de svenskar som är minst nöjda med sina städers utseende, där instämmer endast 29 respektive 37 procent till påståendet att deras städer är vackra.

– Miljön där vi bor och verkar är oerhört betydelsefull för att vi ska kunna trivas. Det är därför viktigt att samhällsbyggnadsprojekt tar hänsyn till mer än bara funktionalitet och även lägger tid och resurser på utseendet. Genom att öka invånarnas delaktighet i samhällsplaneringen ökar förutsättningen för att de ska trivas bättre vilket är en viktig faktor för att bygga ett hållbart samhälle, säger Per-Arne Gustavsson, VD, Projektengagemang.

Sveriges vackraste byggnad är…
När svenskarna får svara på frågan vilken byggnad de tycker är allra vackrast så placerar sig Ringmuren i Visby överst med 13 procent av rösterna. Drottningholms slott kniper andraplatsen med elva procent. Stockholms Stadshus tillsammans med Högakustenbron i Härnösand röstas fram till listans tredjeplats.

Topplista – Här är Sveriges vackraste län:

1. Hallands län, 62 %
2. Stockholms län, 59 %
3. Örebros län, 54 %
4. Jönköpings län, 52 %
5. Skåne län, 50 %

Topplista – Här är Sveriges vackraste byggnader:

1. Ringmuren, Visby, 13 %
2. Drottningholms Slott, Stockholm, 11 %
3. Stadshuset, Stockholm, 7 %
3. Högakustenbron, Härnösand, 7 %
5. Domkyrkan, Uppsala, 6 %

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2016 är baserad på en undersökning av TNS Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen gjordes i mars 2016 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18-74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

 

Jag tycker att min stad/ort är vacker.

 

Riks

Män

Kvinnor

Instämmer helt

49 %

46 %

51 %

Instämmer delvis

47 %

49 %

45 %

Instämmer inte alls

4 %

4 %

4 %

Vet ej

1 %

1 %

0 %

 

Tycker du att det är viktigt att din stad är vacker?

 

Riks

Män

Kvinnor

Ja

91 %

89 %

93 %

Nej

5 %

6 %

4 %

Vet ej

4 %

5 %

3 %

 

Vilken tycker du är Sveriges vackraste byggnad?

 

Riks

Män

Kvinnor

Ringmuren, Visby

13 %

12 %

14 %

Drottningholm slott, Stockholm

11 %

10 %

12 %

Stadshuset, Stockholm

7 %

6 %

8 %

Högakustenbron, Kramfors/Härnösand

7 %

7 %

8 %

Uppsala domkyrka, Uppsala

6 %

5 %

6 %

Kalmar slott, Kalmar 

5 %

5 %

5 %

Turning Torso, Malmö

4 %

5 %

3 %

Kungliga slottet, Stockholm

3 %

4 %

3 %

Örebro slott, Örebro

3 %

4 %

3 %

Feskekörka, Göteborg

3 %

3 %

4 %

Linköpings domkyrka, Linköping

2 %

2 %

1 %

Ölandsbron, Öland

1 %

1 %

1 %

Rosenbad, Stockholm

0 %

0 %

1 %

Lilla Bommen, Göteborg

0 %

1 %

0 %

Annan

12 %

17 %

8 %

Vet ej

23 %

21 %

25 %

                           

Ladda ned pressmeddelande