2017-08-23 | Pressmeddelande

Här är Sveriges vackraste platser

De flesta svenskar anser att de bor vackert och i vårt avlånga land finns det många härliga platser att utforska. Men vilken plats är den vackraste enligt svenskarna? Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs nya rapport Samhällsbarometern visar att det är Stockholms skärgård som toppar listan och därefter följer Gamla stan och Höga kusten i Ångermanland.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts
på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Undersökningen visar att Sveriges vackraste platser ligger i Sveriges huvudstad. Både Stockholms skärgård och Gamla stan toppar nämligen listan. Bland de fem vackraste platserna återfinns även Höga Kusten, Bohuskusten och Siljan i Dalarna. Svenskarna tycker dock att Tylösand och Varbergs kallbadhus inte är lika vackra.

Hela åtta av tio svenskar tycker samtidigt att de bor vackert och mest nöjda med sina städers skönhet är gotlänningarna och stockholmarna. Bland dem instämmer hela 97 respektive 94 procent att de bor vackert. Minst imponerade av sina städers utseende är invånarna i Dalarna, där anser endast 61 procent att deras städer är vackra. Samtidigt landar Siljan på femteplats på listan över Sveriges vackraste plaster.

– Det är viktigt att politiker och samhällsbyggare lyssnar på vad svenskarna vill se mer av
i deras städer, både vad gäller funktionalitet men även estetik. Genom att öka invånarnas delaktighet i samhällsplaneringen ökar också förutsättningarna för att de ska trivas bättre. Det är en viktig faktor för att bygga ett trevligt och hållbart samhälle, säger Per-Arne Gustavsson, VD på Projektengagemang.

Grönska och mindre trafik önskas
Mer parker, träd och färre fordon är enligt undersökningen det som svenskarna anser skulle göra deras städer ännu vackrare. På Gotland är man däremot mest nöjda och så många som 23 procent av gotlänningarna menar att det inte finns något som skulle göra deras omgivningar vackrare. Motsvarande siffra i Värmland, Örebro och Dalarna är endast fyra procent.

Topplista – Här är Sveriges vackraste platser
1. Stockholms skärgård, Stockholm, 43 %
2. Gamla stan, Stockholm, 33 %
3. Höga Kusten, Ångermanland, 31 %
4. Bohuskusten/Göteborgs skärgård, 31 %
5. Siljan, Dalarna, 25 % 
6. Raukarna, Gotland, 23 %
7. Kungsleden, Abisko, 22 %
8. Ale stenar, Skåne, 19 %
9. Marstrand, Bohuslän, 17 %
10. Vättern, Jönköping, 16 %

 

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017
är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till
74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ
på riksnivå.

 

Bilaga.

 

Vilka av följande tycker du är Sveriges vackraste platser? *

Stockholms skärgård, Stockholm

43 %

Gamla stan, Stockholm

33 %

Höga Kusten, Ångermanland

31 %

Bohuskusten/Göteborgs skärgård

31 %

Siljan, Dalarna

25 %

Raukarna, Gotland

23 %

Kungsleden, Abisko

22 %

Ale stenar, Skåne

19 %

Marstrand, Bohuslän

17 %

Vättern, Jönköping

16 %

Åreskutan, Jämtland

15 %

Smögenbryggan, Bohuslän

13 %

Ishotellet, Jukkasjärvi

11 %

Rosendals slott och trädgård

11 %

Tylösand strand, Halmstad

10 %

Varbergs kallbadhus, Halland

6 %

Annat

19 %

* Urvalet har gjorts med hänsyn till geografisk spridning och kända landmärken.

Jag tycker att min stad/ort är vacker.


 

Totalt

Män

Kvinnor

Ja

82 %

78 %

86 %

Nej

15 %

18 %

11 %

Vet ej

3 %

4 %

2 %

 

 

Vad skulle göra din stad vackrare?

Fler grönområden och parker

45 %

Fler träd och odlingar

42 %

Färre fordon

35 %

Bättre renhållning

34 %

Finare arkitektur

33 %

Fler konstverk och skulpturer

15 %

Fler torg

13 %

Vet ej

8 %

Annat

6 %

Ingenting skulle göra den vackrare

6 %

Ladda ned pressmeddelande