2021-05-05 | Regulatoriska pressmeddelanden

Förutsättningar för tillväxt

Trots rådande pandemi har koncernens lönsamhet stabiliserats och närmar sig nu det långsiktiga lönsamhetsmålet. De strategiska åtgärder som genomförts under 2019 och 2020 har lett till lägre omkostnader och ökad effektivitet. Det ger en stabil bas för lönsam tillväxt framåt. Nettoomsättning i kvartalet uppgick till 282 (341) miljoner kronor. EBITA-resultatet var 18,2 (28,9) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal om 6,5 (8,5) procent.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 282,0 (341,1) miljoner kronor
  • EBITA uppgick till 18,2 (28,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 6,5 (8,5) procent
  • EBIT uppgick till 15,5 (26,1) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 5,5 (7,7) procent
  • Periodens resultat uppgick till 9,3 (16,2) miljoner kronor
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,67) kronor (ingen utspädningseffekt)

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q1-2021

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: [email protected]

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: [email protected]

Arvid Linder, Kommunikationschef                        
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: [email protected]

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 5 MAJ 2021.

Ladda ned pressmeddelande Ladda ned pressmeddelande