2016-11-10 | Regulatoriska pressmeddelanden

Fortsatt omsättningstillväxt

Projektengagemang Sweden AB (publ) delårsrapport januari – september 2016. Projektengagemangs omsättning under tredje kvartalet uppgick till cirka 160 MSEK, vilket är en ökning med drygt 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under årets nio första månader var tillväxten 22 procent jämfört med motsvarande period 2015, varav fem procent var organisk tillväxt och resterande drivet av förvärv. Under perioden har Projektengagemang genomfört tre förvärv. Marknadsbilden bedöms vara fortsatt god, vilket skapar en grund för fortsatt organisk tillväxt.

JULI – SEPTEMBER 2016

 • Nettomsättningen uppgick 159 (139) MSEK
 • EBITDA uppgick till 9 (6) MSEK
 • EBIT uppgick till 3 (3) MSEK
 • Resultat efter skatt motsvarade 2 (3) MSEK
 • Resultat efter skatt per aktie var -0,37 (-0,25) kr
 • Projektengagemang förvärvade Mariestads Elektroautomatik AB som erbjuder tjänster och helhetslösningar inom automation och styrning. Förvärvet genomfördes den 30 september 2016.
 • Den 22 augusti 2016 förvärvades Temagruppen AB. Genom förvärvet blir Projektengagemang den fjärde största aktören inom arkitektur och landskapsarkitektur i Sverige med 210 medarbetare och samtidigt också bland de ledande inom projektledning. I det fall Temagruppen AB hade varit en del av Projektengagemang från 1 januari 2016, skulle omsättningen till och med tredje kvartalet uppgå till 706 MSEK med ett EBITDA om 56 MSEK och ett EBIT motsvarande 36 MSEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2016

 • Nettomsättningen uppgick till 585 (481) MSEK
 • EBITDA uppgick till 53 (45) MSEK
 • EBIT uppgick till 34 (33) MSEK
 • Resultat efter skatt motsvarade 21 (23) MSEK
 • Resultat efter skatt per aktie var 3,48 (2,56) kr
 • Nettoskuld uppgick till 119 (117) MSEK

Här finner du rapporten i sin helhet.

Ladda ned pressmeddelande