2016-05-18 | Pressmeddelande

En rapport om samhällsutveckling, miljö och inflytande

Det här är Samhällsbarometern 2016. En undersökning där drygt 2 500 svenskar fått dela med sig av sina tankar om samhällsutvecklingen inom fyra olika områden; Min stad, Transport, Miljö och Säkerhet samt Medborgarinflytande.

Rapporten visar att svenskarna överlag är nöjda med staden eller orten där de bor. Mer än hälften instämmer i påståendet att deras stad är vacker. Nio av tio är dessutom övertygade om att de blir lyckligare av att bo i en stad med trevlig och fin stadsplanering. Men det finns förbättringsområden. Svenskarna tycker exempelvis att det är för mycket trafik i centrum, för lite gatuliv och dålig tillgång till kollektivtrafik. Dessutom skulle hela sex av tio svenskar gärna ha mer inflytande över hur deras städer utvecklas.På Projektengagemang är vår vision att förnya och förbättra samhället. Vi tror att det mest effektiva sättet är att redan i ett tidigt skede ta reda på svenskarnas inställning och åsikter. Därför vi tog initiativet till Samhällsbarometern 2016. Under året kommer vi fortsätta att dela med oss av intressanta insikter från rapporten. Vårt mål är att lyfta frågan om hållbar samhällsutveckling och ta reda på hur vi tillsammans kan göra den ännu bättre.Trevlig läsning!
Per-Arne GustavssonVD, Projektengagemang
Här kan du ladda ned Samhällsbarometern 2016.