2015-11-16 | Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport juli–september 2015

Det tredje kvartalet för 2015 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av en sammanslagning av projektledningsverksamheten och förvärv men även en lägre produktivitet till följd av semesterperioden.

VD Per-Arne Gustavsson kommenterar:

  • VerksamhetenKvartalet har kännetecknats av den årliga semesterperioden med låg närvarograd som effekt. Utfallet för kvartalet har även påverkats av ett produktivitetstapp av engångskaraktär. Detta förklaras av det förberedande integreringsarbete som de elva nya verksamheterna genomgått.
  • Förvärv och sammanslagningUnder kvartalet har arkitektbolaget Kvarnström arkitektkontor AB i Göteborg med tio anställda förvärvats. En ny verksamhet med inriktning på tjänster som övervakar påverkan på omgivningen vid anläggnings- och infrastrukturprojekt, har startats. Totalt sett innebär det att Projektengagemang under 2015 utökats via förvärv och nystart med elva verksamheter. Från 1 oktober har dessutom Projektengagemangs projektledningsverksamhet organiserats i ett bolag. Det nya bolaget kommer att ha drygt 70 projektledare med ambitionen att växa vidare både geografiskt och omsättningsmässigt.
  • MarknadslägetMarknadsläget för de tjänster som Projektengagemang erbjuder är fortfarande starkt och utvecklingen ser positiv ut. Fortsatta bygg- och infrastrukturinvesteringar banar väg för god sysselsättning inom dessa områden framöver. Förbättrad efterfrågan och en säljeffektivisering talar för en positiv utveckling inom affärsområdet Industri och energi.

Hela rapporten kan laddas ned här.