2016-06-01 | Regulatoriska pressmeddelanden

Delårsrapport januari–mars 2016

Det första kvartalet för 2016 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av organisationsförändringar, integrationsarbete och ett utvidgat helhetserbjudande för koncernens kunder.

KVARTAL 1 – 2016

  • Omsättning 218 MSEK
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA 21 MSEK
  • Resultat före skatt, EBIT 14 MSEK
  • Tillväxt via förvärv och nystart av företag

VD Per-Arne Gustavsson kommenterar:

  • VerksamhetenProjektengagemang har under rapportperioden fortsatt att tydliggöra och profilera de sju affärsområdena. Förstärkningen av kompetens och kapacitet mot ett samlat erbjudande har främst skett inom affärsområdena VVS, El- och Teleteknik, Industri & Energi och Arkitektur. Integrationsarbetet avseende de elva företagsförvärv som genomfördes under 2015 löper enligt plan. Sammantaget finns det en potential till effektivitetsförbättringar som stegvis kommer att uppnås under året. 

  • FörvärvUnder rapportperioden förvärvades Applied Engineering Sweden AB. Företaget har nio medarbetare och erbjuder tjänster inom förstudier, industridesign, konstruktion, produktionsunderlag och visualisering. Detta innebär att Projektengagemang etablerar sig på allvar i Jönköpingsområdet samtidigt som koncernens helhetserbjudande inom affärsområdet Industri och Energi förstärks. 
  • MarknadslägetGenerellt är det ett bra marknadsläge inom bygg- och fastighetsbranschen, vilket gäller i stort sett alla regioner i Sverige, men framför allt i Stockholm och Göteborg. Inom infrastrukturområdet finns fortfarande potential till ökad aktivitetsnivå. Konkurrens från utländska aktörer ökar. Samtidigt blir både svenska och utländska entreprenörer samt konsulter allt viktigare som samarbetspartners. Projektengagemang har genom goda kundrelationer stärkt sin marknadsposition.

Hela rapporten kan laddas ned här.