2017-07-27 | Pressmeddelande

Därför känner sig varannan svensk otrygg

Hälften av alla svenskar känner sig emellanåt otrygga i sina städer och kriminalitet, för få poliser och berusade personer uppges vara de främsta orsakerna. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern. Mest otrygga är invånarna i Stockholm, Södermanland och Uppsala medan gotlänningarna och norrbottningarna är de som känner sig tryggast.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i sina städer. Undersökningen visar att nästan hälften av svenskarna då och då känner sig otrygga där de bor och bland dem uppger var tionde att de aldrig är helt trygga.

Den främsta anledningen till att svenskarna känner sig otrygga är oro för kriminalitet,
det svarar hela 73 procent. Därefter är för få poliser och berusade människor de vanligaste anledningarna till att man är otrygg i sina städer. Ett annat orosmoment, främst bland kvinnor, är mörkret. Hela sex av tio kvinnor känner sig otrygga efter skymning.

– Det är väldigt viktigt att känna sig trygg där man bor. Både kommuner och samhällsutvecklare måste därför ta ansvar för såväl ljussättning som planering vid byggnation och förvaltning. På så sätt kan vi skapa ett tryggare samhälle där invånarna känner större säkerhet, säger Per-Arne Gustavsson, VD på Projektengagemang.

Gotland – Sveriges mest trygga län

Enligt Samhällsbarometern är gotlänningarna de som känner sig tryggast i Sverige, det svarar nämligen hela 70 procent att de alltid gör. Därefter är det norrbottningarna och Jönköpingsborna som tycker att deras städer är mest säkra. Minst trygga känner sig däremot invånarna i Stockholm och Södermanland. 57 procent respektive 53 procent uppger att de emellanåt eller alltid känner sig otrygga.

Topplista – Här känner sig svenskarna mest trygga:

1. Gotlands län, 70 %

2. Norrbottens län, 66 %

3. Jönköpings län, 59 %

4. Jämtlands län, 59 %

5. Värmlands län, 59 %

 

Topplista – Här känner sig svenskarna minst trygga:

1. Stockholms län, 57 %

2. Södermanlands län, 53 %

3. Uppsala län, 50 %

4. Skåne län, 50 %

5. Örebro län, 48 % 

 

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017 
är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

 

Bilaga.

Känner du dig trygg i din stad?

 

Alla

Man

Kvinna

Ja, alltid

50 %

56 %

45 %

Ja, ibland

37 %

32 %

43 %

Nej

11 %

11 %

11 %

Vet ej

1 %

1 %

2 %

 

Vad får dig att känna dig otrygg i din stad?

 

Alla

Man

Kvinna

Kriminaliteten

73 %

80 %

67 %

För få poliser

51 %

56 %

46 %

Berusade/påverkade människor

45 %

40 %

49 %

Mörker

43 %

25 %

59 %

För dålig sjukvård

26 %

23 %

28 %

Parker och Buskage

17 %

8 %

24 %

För mycket trafik

16 %

14 %

18 %

Trängsel/för mycket folk

14 %

13 %

14 %

Annat

8 %

13 %

5 %

Vet ej

1 %

2 %

1 %

Ladda ned pressmeddelande