2017-06-01 | Pressmeddelande

Dåliga cykelbanor och hög olycksrisk: Det hindrar svenskarna från att cykla mer

Våren är äntligen här och det innebär att många nu har dammat av sina cyklar för att ge sig ut på vägarna. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs nya rapport Samhällsbarometern visar att var fjärde svensk cyklar flera gånger i veckan. Samtidigt vill hela 57 procent cykla mer än vad de gör i dag. Många hindras dock av dåliga cykelbanor, för långa avstånd och hög olycksrisk.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Resultatet visar att 24 procent av svenskarna cyklar flera gånger i veckan, men samtidigt vill mer än hälften cykla mer än vad de gör i dagsläget. Det främsta skälet är att man vill förbättra sin hälsa och få mer motion.Varannan person uppger också att de vill använda cykeln för att det är miljövänligt.

Dåliga cykelbanor är en av de vanligaste anledningarna till att svenskarna väljer att lämna cyklarna hemma. Nästan var tredje svensk önskar fler och bättre cykelvägar
i deras städer och i Jönköping är behovet av förbättring störst. Där önskar hela 40 procent fler cykelvänliga vägar.

– Många svenskar tar sig i dag runt både till fots och på cykel i sina städer. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter utveckla och förbättra städerna för att göra de mer promenad- och cykelvänliga. Vi måste också satsa på att hitta fler hållbara och miljövänliga lösningar för transport genom nära samarbete med såväl näringsliv som kommuner och invånare, säger Per-Arne Gustavsson, vd på Projektengagemang.

Topplista – Här cyklas det mest
1. Uppsala    
2. Östergötland
3. Skåne
4. Örebro
5. Västerbotten

Topplista – Här cyklas det minst
1. Västernorrland
2. Stockholm
3. Norrbotten
4. Blekinge
5. Halland

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017
är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Hur ofta cyklar du i genomsnitt i din stad under året?

Varje dag

7 %

Flera gånger i veckan

17 %

En gång i veckan

10 %

En gång i månaden

9 %

Mer sällan än en gång i månaden

22 %

Aldrig

35 %

Vet ej

1 %

 

Vill du cykla mer än vad du gör i dag?

Ja

57 %

Nej

32 %

Vet ej

12 %

 

Varför vill du cykla mer än du gör i dag?

Av hälsoskäl/vill få motion

77 %

Miljövänligt

52 %

Ekonomiskt

47 %

Går snabbt att ta sig fram

41 %

För nöjes skull

27 %

Säkert färdmedel

3 %

Annat

2 %

Vet ej

0 %

 

Vad hindrar dig från att cykla oftare?

För långa avstånd

30 %

Går snabbare med andra färdmedel

26 %

Är bekvämare med andra färdmedel

25 %

För dåliga/få cykelbanor

23 %

Äger ingen cykel

16 %

Stöldrisken

15 %

Olycksrisken

12 %

Orkar inte

11 %

Brist på cykelparkeringar

6 %

Annat

26 %

Vet ej

2 %

 

Ladda ned pressmeddelande