2017-06-29 | Pressmeddelande

Åtta av tio svenskar vill leva mer miljövänligt

Miljödebatten i världen är hetare än någonsin och hållbarhetstänket bland svenskarna ökar allt mer. Många gör medvetna val i sin vardag för att leva mer miljövänligt, exempelvis genom att panta och källsortera. Samtidigt vill 79 procent av svenskarna göra ännu mer. Fyra av tio upplever dock att det saknas praktiska lösningar för att de ska kunna leva miljövänligare och var tredje person tycker att det är för dyrt. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs nya rapport Samhällsbarometern.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Undersökningen visar att de flesta svenskar väljer att göra olika saker i sin vardag för att leva miljövänligt. Hela 85 procent pantar och nästan lika många, 83 procent, källsorterar hemma. Nästan varannan svensk väljer dessutom att donera kläder och handla ekologiskt. Endast fyra procent uppger att de inte gör några medvetna val alls för att värna om miljön.

Sju av tio svenskar vill samtidigt göra mer för att leva hållbart. De flesta kan tänka sig att minska på sin plastförbrukning och en tredjedel skulle gärna odla egen mat. Hela 42 procent kan dessutom tänka sig att köpa en elbil för att spara på miljön och nästan lika många kan tänka sig att installera solceller. Många tycker dock att det är svårt att vara miljövänlig i vardagen eftersom de upplever att det saknas praktiska lösningar och så många som en tredjedel menar att det är för dyrt.

– I internationella sammanhang lyfts Sverige ofta fram som ett föregångsland inom miljö- och hållbarhet och vår rapport visar tydligt att svenskarnas engagemang kring miljöfrågor är stort. I dag är många väl pålästa, vilket ställer höga krav på både kommuner och samhällsbyggare. Det gäller att vi kontinuerligt hittar nya, smarta lösningar och även erbjuder bättre möjligheter för invånare att ha inflytande över samhällsplaneringen, säger Per-Arne Gustavsson, vd på Projektengagemang.

Topp 5: Här är invånarna mest miljövänliga
1. Gotland
2. Jönköping
3. Västra Götaland
4. Skåne
5. Stockholm


Topp 5: Här är invånarna minst miljövänliga

1. Södermanland
2. Kronoborg
3. Gävleborg
4. Norrbotten
5. Värmland


Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017
är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

 

Vad av följande gör du i din vardag för att leva hållbart och miljövänligt?

Pantar

85 %

Källsorterar

83 %

Använder ekologiska produkter

48 %

Donerar kläder/inredning

47 %

Sparsam elförbrukning

43 %

Komposterar

37 %

Sparsam plastförbrukning

35 %

Jag åker kollektivt

33 %

Sparsam vattenförbrukning

32 %

Cyklar

31 %

Köper second hand

23 %

Använder miljövänliga material hemma

21 %

Odlar min egen mat

9 %

Använder solceller

2 %

Jag har en elbil

1 %

Jag gör inga medvetna val för att leva hållbart och miljövänligt

4 %

Vet ej

1 %

 

Vad av följande skulle du kunna tänka dig att göra mer av i framtiden för
att leva mer hållbart och miljövänligt?

Minska på plastförbrukningen

59 %

Källsortera

56 %

Panta

56 %

Använda ekologiska produkter

49 %

Cykla oftare

44 %

Använda miljövänliga material i hemmet

43 %

Donera kläder/inredning

43 %

Minska på elförbrukningen

43 %

Kompostera

42 %

Köpa en elbil

42 %

Installera solceller

39 %

Minska på vattenförbrukningen

36 %

Åka kollektivt

32 %

Odla min egen mat

29 %

Köpa second hand

28 %

Jag skulle inte kunna tänka mig att göra något

4 %

Vet ej

5 %

 

Varför gör du inte mer för miljön i dagsläget?

Det finns för dåligt med praktiska lösningar

41 %

Det är för dyrt

30 %

Jag gör tillräckligt för miljön i dagsläget

29 %

Svårt att få miljötänket in i vardagen

20 %

Det är för tidskrävande

19 %

Jag vet inte vad jag kan göra för att leva mer miljövänligt

11 %

Jag bryr mig inte

4 %

Vet ej

3 %

 

Ladda ned pressmeddelande