Sedan PE bildades 2006 har förvärv varit en viktig del i koncernens starka tillväxt. PE har en fokuserad förvärvsstrategi som förstärker den geografiska marknadsnärvaron och kompletterar tjänsteutbudet. Nedan finns en kort beskrivning av våra förvärvade bolag.

2016-12-13 | Förvärv
HJR Projekt-El

Projektengagemang förvärvar teknikkonsultföretaget HJR Projekt-El, en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och...

2016-11-02 | Förvärv
Temagruppen Sverige AB

Konsultkoncernen Projektengagemang förvärvar Temagruppen Sverige AB. Temagruppen är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur,

2016-09-30 | Förvärv
Mariestads Elautomatik AB

I september 2016 förvärvades teknikföretaget Mariestads Elautomatik AB. I och med förvärvet stärker Projektengagemang sin...