Sedan PE bildades 2006 har förvärv varit en viktig del i koncernens starka tillväxt. PE har en fokuserad förvärvsstrategi som förstärker den geografiska marknadsnärvaron och kompletterar tjänsteutbudet. Nedan finns en kort beskrivning av våra förvärvade bolag.

2022-10-10 | Förvärv
Gärdhagen Akustik AB

PE Teknik & Arkitektur förvärvar Gärdhagen Akustik AB, en Göteborgsbaserad akustikspecialist med tydlig inriktning mot byggnader...

2019-02-20 | Förvärv
Mats & Arne Arkitektkontor AB

Företaget har en bred kompetens inom arkitektur och verksamheten finns i Göteborg och Stenungsund och stärker PEs erbjudande i...

2018-12-20 | Förvärv
Integra Engineering AB

PE förvärvar Integra Engineering AB (”Integra”). Integra är specialiserade på byggkonstruktion inom såväl byggsektorn som

2018-12-20 | Förvärv
PreCendo AB

PE förvärvar PreCendo AB. PreCendo är specialiserade inom brand och säkerhet och utför besiktnings- och konsultuppdrag. Med...

2018-06-25 | Förvärv
FAST Engineering Göteborg AB

PE förvärvar FAST Engineering Göteborg AB. FAST Engineering är specialiserat på brandskydd och riskhantering och har en ledande...

2018-03-29 | Förvärv
Smedjan Projektledning AB

PE förvärvar konsultföretaget Smedjan Projektledning AB. Bolaget är baserat i Göteborg och verksamheten består av olika typer av

2018-03-29 | Förvärv
ROOF Arkitekter AB

PE förvärvar Örebrobaserade ROOF Arkitekter AB. Med 16 medarbetare erbjuder företaget alla typer av tjänster inom arkitektur och

2017-12-06 | Förvärv
Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB

PE förvärvar konsultföretaget Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB. Bolaget är baserat i Göteborg och den huvudsakliga verksamheten består...

2017-12-05 | Förvärv
Energi & VVS-planering i Helsingborg AB

PE förvärvar konsultföretaget Energi & VVS-planering i Helsingborg AB (EVP). Bolaget, som grundades 1988, är baserat i...

2017-01-17 | Förvärv
Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB

Projektengagemang förvärvar ingenjörsföretaget Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB, ett teknikkonsultföretag inom...