Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB

PE förvärvar konsultföretaget Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB. Bolaget är baserat i Göteborg och den huvudsakliga verksamheten består i att utföra konstruktionshandlingar.

Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB grundades 1984 och har fem medarbetare baserade i Göteborg vid tidpunkten för förvärvet. Företagets uppdragsgivare finns främst inom byggsektorn och verksamheten består i att utföra konstruktionshandlingar, uppföljningar på byggarbetsplatser med ekonomisk och teknisk kontroll samt besiktningar och kostnadskalkyler.

Förvärvet syftar i huvudsak till att stärka närvaron i Göteborgsområdet och skapa en plattform för fortsatt tillväxt i regionen.

Ladda ned pressmeddelande