Smedjan Projektledning AB

PE förvärvar konsultföretaget Smedjan Projektledning AB. Bolaget är baserat i Göteborg och verksamheten består av olika typer av projektledningstjänster.

Smedjan Projektledning AB grundades år 2014 med verksamhet i Göteborgsregionen. Företaget bedriver konsultverksamhet inom byggbranschen och har fem anställda konsulter. Verksamheten är indelad i fyra områden: Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning och Installationsledning. Förvärvet stärker nu koncernens erbjudande i Göteborg och totalt arbetar sedan tidigare ett drygt 70-tal personer i regionen.

Förvärvet skapar en plattform för att kunna utveckla erbjudandet med lokalt förankrade projektledningstjänster i Göteborgsregionen.

Ladda ned pressmeddelande