Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB

Projektengagemang förvärvar ingenjörsföretaget Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB, ett teknikkonsultföretag inom konstruktion.

Konkret Rådgivande Ingenjörer är en av de marknadsledande aktörerna inom konstruktion, byggteknik och byggfysik. Bolaget omsatte cirka 68 miljoner kronor med god lönsamhet under 2016 och sysselsatte drygt 50 medarbetare. Företaget grundades 2000 och finns idag i framförallt Stockholm men har även verksamhet i Luleå och Umeå. Konkret Rådgivande Ingenjörer har främst specialistkompetens inom ny- och ombyggnad av kontor, bostäder och kommersiella fastigheter med fokus på Stockholms innerstad.

Syftet med förvärvet är ett led i att Projektengagemang ska erbjuda kunderna helhetslösningar inom samtliga verksamhetsområden. Förvärvet breddar Projektengagemangs helhetserbjudande. De båda organisationerna kommer att integreras under ledning av Christer Öhman, vd på Konkret Rådgivande Ingenjörer och Per Göransson, operativ chef på Projektengagemang.

Ladda ned pressmeddelande