FAST Engineering Göteborg AB

PE förvärvar FAST Engineering Göteborg AB. FAST Engineering är specialiserat på brandskydd och riskhantering och har en ledande position inom brandprojektering och riskanalyser i Göteborg. 

Företaget grundades 2010 och har vid förvärvstillfället 33 medarbetare på kontoren i Göteborg, Helsingborg och i Skien, Norge. FAST Engineerings verksamhet delas in i följande tjänsteområden: Brandskyddsprojektering, riskanalys, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), analytisk dimensionering, brandförlopp och rökfyllnadsberäkningar, utrymningsdimensionering och ventilationsbrandskydd.

Säkerhets- och brandprojektering blir allt viktigare i byggprocessen eftersom det kopplas in i projektens tidiga skeden. Genom förvärvet stärker PE erbjudandet med både kompetens och kapacitet och får ett komplett erbjudande inom brandprojektering och riskanalys även i Göteborg. 

PE är efter förvärvet en av de ledande aktörerna i Sverige inom brandskyddsprojektering och riskhantering. 
 

Ladda ned pressmeddelande