På PE lägger vi stor vikt vid att informationen till samtliga intressenter är korrekt, tydlig och kontinuerlig. Detta för att alla ska kunna följa och förstå verksamhetens utveckling.

PE lämnar delårsrapporter fyra gånger per år. Bolagets räkenskapsår löper från 1 januari till och med 31 december och årsredovisningen publiceras i april månad. Händelser utöver delårsrapporter som bedöms vara kurspåverkande gör Projektengagemang publika genom regulatoriska pressmeddelanden (börsmeddelanden).

PE tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av bokslutskommuniké samt delårsrapporter. Under denna period avstår PEs representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.
 

21 februari 2020 – Bokslutskommuniké 2019

19 maj – Delårsrapport januari-mars 2020

19 maj – Årsstämma 2019

17 juli – Delårsrapport april-juni 2020

6 november – Delårsrapport juli-september 2020

19 februari 2021 – Bokslutskommuniké 2020