På PE lägger vi stor vikt vid att informationen till samtliga intressenter är korrekt, tydlig och kontinuerlig. Detta för att alla ska kunna följa och förstå verksamhetens utveckling.

PE lämnar delårsrapporter fyra gånger per år. Bolagets räkenskapsår löper från 1 januari till och med 31 december och årsredovisningen publiceras i april månad. Händelser utöver delårsrapporter som bedöms vara kurspåverkande gör Projektengagemang publika genom regulatoriska pressmeddelanden (börsmeddelanden).

PE tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av bokslutskommuniké samt delårsrapporter. Under denna period avstår PEs representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.
 

19 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020, offentliggörs klockan 07:30

5 maj 2021
Delårsrapport januari-mars 2021, offentliggörs klockan 07:30

5 maj 2021
Årsstämma 2021

16 juli 2021
Delårsrapport april-juni 2021, offentliggörs klockan 07:30

29 oktober 2021
Delårsrapport juli-september 2021, offentliggörs klockan 07:30

11 februari 2022
Bokslutskommuniké 2021, offentliggörs 07:30