På PE lägger vi stor vikt vid att informationen till samtliga intressenter är korrekt, tydlig och kontinuerlig. Detta för att alla ska kunna följa och förstå verksamhetens utveckling.

PE lämnar delårsrapporter fyra gånger per år. Bolagets räkenskapsår löper från 1 januari till och med 31 december och årsredovisningen publiceras i april månad. Händelser utöver delårsrapporter som bedöms vara kurspåverkande gör Projektengagemang publika genom regulatoriska pressmeddelanden (börsmeddelanden).

PE tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av bokslutskommuniké samt delårsrapporter. Under denna period avstår PEs representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.
 

11 februari 2022
Bokslutskommuniké 2021, offentliggörs klockan 07:30

Vecka 15 2022
Årsredovisning 2021 och Hållbarhetsrapport 2021 offentliggörs

5 maj 2022
Delårsrapport januari-mars 2022, offentliggörs klockan 07:30

5 maj 2022
Årsstämma 2022

15 juli 2022
Delårsrapport april-juni 2022, offentliggörs klockan 07:30

28 oktober 2022
Delårsrapport juli-september 2022, offentliggörs klockan 07:30

10 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022, offentliggörs 07:30