* Avser endast B-aktier

Den 31 januari 2023 har Projektengagemang Sweden AB 501 535 aktier i eget innehav. Det totala antalet aktier i bolaget, inklusive eget innehav, uppgår till 24 555 677.