PE är en konsultkoncern med verksamhet över hela Sverige. Vår ambition är att fortsätta expandera genom ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Vi lägger stor vikt vid att förse kapitalmarknaden, aktieägare och andra intressenter med relevant information så att alla ska kunna göra en rättvis bedömning och värdering av bolaget. Är det något du önskar eller saknar, vänligen kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

PEs B-aktier är noterade på huvudlistan Small Cap, Nasdaq Stockholm sedan juni 2018.

Rapporter

Bokslutskommuniké januari till december, 2019

Bokslutskommuniké januari till december

Delårsrapport januari till september, 2019

Delårsrapport januari till september

Delårsrapport januari till juni, 2019

Delårsrapport januari till juni

Delårsrapport januari till mars, 2019

Delårsrapport januari till mars

Bokslutskommuniké januari till december, 2018

Bokslutskommuniké januari till december Se alla rapporter

Pressmeddelanden

2020-04-03 | Regulatoriska pressmeddelanden
PE anpassar verksamheten till följd av effekterna av covid-19

Till följd av effekterna av covid-19 har marknadsläget gradvis förändrats under senare delen av mars månad. För att minimera de...

Se alla pressreleaser

Förvärv

2019-02-20 | Förvärv
Mats & Arne Arkitektkontor AB

Företaget har en bred kompetens inom arkitektur och verksamheten finns i Göteborg och Stenungsund och stärker PEs erbjudande i regionen.

Se alla förvärv