Ingång 100, också kallad J-huset, är ett av de största byggprojekt någonsin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. PE har bidragit stort inom projektledning vid uppförandet av denna vård- och behandlingsbyggnad med lokaler för cancervård, röntgen och specialmedicin.

Uppförandet av Ingång 100 ingår i ett utvecklingsprogram för att, med patienternas bästa i fokus, anpassa Region Uppsalas sjukhuslokaler för modern teknik. Här har en arbetsplats för 900 medarbetare och enkelrum för närmare 100 patienter tillkommit.

Avancerad teknik och flexibilitet
Med en bruttototaltarea på 60 000 kvadratmeter inrymmer byggnaden lokaler för cancervård, röntgen och specialmedicin. Här finns också Sveriges första kombinerade magnetröntgen- och strålbehandlingsutrustning samt en cytostatikarobot. PE har haft uppdrag inom projekt-, projekterings-, bygg-, installations-, och miljöledning samt som kontrollansvarig för PBL.

- I ett sådant här stort projekt finns det många aktörer involverade. Det medför alltid utmaningar, och här har vi inte bara hanterat byggnadens storlek, utan också att den ska inrymma den senaste, avancerade medicinska utrustningen samtidigt som det måste finnas flexibilitet för framtida anpassningar. För PE har det varit ett stort och kvalificerat uppdrag som varat i många år. Att vi fick regionens förtroende hänger ihop med de goda referenser vi hade från det tidigare uppförandet av Psykiatrins hus, säger Viktor Wadelius, regionchef för projektledning i Uppland på PE.

Miljöbyggnad Guld
Samtidigt har byggnaden utformats med långsiktig hållbarhet i fokus. Den uppfyller mer än väl dagens krav och har preliminärt certifierats enligt standarden Miljöbyggnad Guld.

Byggnaden, som är gestaltad och planerad av White arkitekter, invigdes 2020 och PEs uppdrag avslutades 2021 efter avslutande kompletteringsarbeten.

J-huset, bruttototaltarea på 60 000 kvadratmeter, är ett av de största byggprojekt någonsin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. PE har bidragit stort inom projektledning.

Byggnaden uppfyller mer än väl dagens krav och har preliminärt certifierats enligt standarden Miljöbyggnad Guld.