Längs Lingvägen i Hökarängen byggs nya flerbostadshus med rustika material och omsorgsfullt utformade detaljer. På uppdrag av Primula är PE huvudkonstruktör i projektet som innefattar totalt 176 lägenheter.

Projektet består av ett lamellhus på fem våningar med 40 stycken lägenheter och fyra stycken våningshus med 34 lägenheter i varje hus. I lamellhusets entréplan finns två ateljéer med ett gemensamt kök och wc. Ateljén kommer att hyras ut till konstnärer och söks via stipendiat.

Uppdraget innebar att projektera grundläggning, platsgjutna konstruktioner och yttertak, samordning av stomme samt att ta fram styrande typdetaljer. Då fastigheten är placerad på en lång och smal tomt med relativt stora höjdskillnader nära tunnelbanan var det en utmaning att projektera husets grundläggning. Det löste vi med en cirka 255 meter lång stödmur/jordtrycksvägg som går längst med husen och garaget. Alla huskropparna är placerade på olika höjder och de fyra våningshusen binds ihop med ett genomgående garage.

Husen har gångavstånd till närservice, barnomsorg och kollektivtrafik.

Uppdraget utfördes av Konkret, som i april 2019 bytte namn till PE.