PE har på uppdrag av Västerås stad utformat ett hållbarhetsprogram i samband med utvecklingen av stadsdelen Sätra. Genom att ta fram mål, möjliga åtgärder och uppföljning kring hållbar utveckling skapas goda förutsättningar för stadens eget utvecklingsarbete och för samverkan med olika intressenter.

Sätra är ett av Västerås stads större utvecklingsprojekt med högt ställda ambitioner inom hållbar utveckling.  Det som är speciellt med uppdraget är stadsdelens vision om att hållbarhet, gröna mötesplatser och stadsodling ska utgöra en självklar plats i vardagen. Hållbarhetsprogrammet kommer att ligga till grund för Sätras utveckling och syftar till att främja dialog, förståelse och samverkan. Genom att ge tydlig vägledning i utvecklingsprojektets tidiga skede kan arbetet bidra till att uppfylla de nationella och regionala målen för hållbar samhällsutveckling.

Ett projekt i nära samverkan med staden
PE har varit ansvariga för utformningen av ett hållbarhetsprogram, där studien har letts av ett team bestående av erfarna hållbarhetsstrateger som arbetar både strategiskt och operativt med hållbar utveckling. För att främja dialog och utveckling av gemensamma visioner har hållbarhetsprogrammet tagits fram i nära samverkan med representanter från stadens olika förvaltningar, samhällsviktiga företag och Mälardalens högskola. Arbetet har resulterat i ett antal mål och åtgärder som skapar goda förutsättningar att nå Sätras uttalade och höga ambitioner inom hållbarhet.

- Hållbarhetsprogrammet kommer ha en betydelsefull roll för staden, fastighetsutvecklare och andra intressenter i utvecklingen av Sätra. Det är ett viktigt underlag för det fortsatta hållbarhetsarbetet genom uppföljningsbara och värdeskapande mål. PE har med vår kunskap, metodik och helhetsperspektiv bidragit med insikter om vad som kan och bör göras i utvecklingen av Sätra, säger Amanda Tevell, affärsområdeschef Samhällsutveckling på PE.

Stadsdelen Sätra har nominerats till Arkitekturpris i Västmanland 2021 för sina ambitiösa planer mot en hållbar utveckling.

Bild: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB

Bild: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB

Bild: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB