Som konsulter inom hållbar samhällsutveckling har vi en stor möjlighet att påverka hur samhället utvecklas. Vår vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. Vi vill utmana och utveckla branschen med smarta helhetslösningar och tjänster. Det vi gör ska fungera nu och för kommande generationer.

Byggnader står idag för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och våra kunder sätter upp ambitiösa klimatmål. Fram till 2030 ska branschen halvera sina utsläpp för att till 2045 ha nettonoll-utsläpp. För att nå dit behöver vi innovativa lösningar där vi som arkitekter, konstruktörer, ingenjörer, projektledare, miljö- och hållbarhetsexperter tillsammans kommer att vara en viktig del av lösningen.

Vi har också ett ansvar att leva som vi lär. Därför ska vi arbeta långsiktigt med hållbarhet i vår interna verksamhet genom att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor, minska sjukfrånvaron och uppnå en jämnare könsfördelning bland ledare och medarbetare.​​​​​

Hållbarhetsmål
Vi utgår från FN:s globala mål, Agenda 2030, i vår syn på hållbar utveckling och arbetar efter Global Compacts 10 principer. Vi har ett övergripande klimatmål att bli klimatneutrala 2030 i egen verksamhet, och 2045 i hela värdekedjan, i linje med parisavtalet. Målet är fastställt av PEs styrelse.

I verksamheten har vi som ambition att arbeta integrerat med de olika delarna av hållbarhetsbegreppet. Vi har definierat 13 områden där vi systematiskt och över tid vill skapa en positiv förflyttning. Varje område har mätbara mål och ansvar som revideras årligen. Det är både affärsområdeschef och utpekade stödfunktioner som ansvarar för att mål och aktiviteter genomförs.

Hållbarhets- och innovationsrådet
Vårt Hållbarhets- och innovationsråd arbetar med konkreta frågeställningar kring vad vi på PE kan göra för att accelerera omställningen mot ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Rådets fokus är att skapa gemensam förståelse för de utmaningar vi och våra kunder står inför och har som uppgift att informera ledningen samt vår styrelse kring frågorna. Tillsammans ska rådet också bidra till att sprida och öka kunskap inom organisationen.

Rådets medlemmar
Alla medarbetare som vill bidra till att skapa innovativa hållbara lösningar och bidra till klimatomställningen kan ansöka om att vara med i rådet. Deltagarna har designerad tid att arbeta med frågorna och väljs in i rådet på årsbasis.

Hållbarhets- och innovationsrådets uppdrag:

  • Gemensam omvärldsbevakning
  • Levande diskussion kring aktuella trender inom hållbarhet och innovation i bygg- och fastighetsbranschen
  • Ge inspel till VD och ledning kring hållbarhet- och innovation
  • Sprida och öka kunskap inom organisationen

Läs mer i PEs hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

PEs Hållbarhetspolicy