PEs hållbarhetskonsulter hjälper små och stora organisationer att leda och stödja ett värdeskapande hållbarhetsarbete. Vi hittar lösningar för att nå uppsatta mål - från vision till verksamhetens vardag. 

Strategisk rådgivning och verksamhetsstöd 
Vi har gedigen erfarenhet av att leda affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt med höga hållbarhetsambitioner och komplexa utmaningar. Vi kan också ta oss an delar av ett hållbarhetsprojekt i rollen som strategisk rådgivare eller som operativ kunskapsresurs. Vi utvecklar strategier, analyser, beslutsunderlag, genomlysningar och genomförandeplaner. Genom vår kompetens och förmåga skapar vi långsiktiga värden.

Innovation för hållbar utveckling 
Vi tror på innovation och samverkan för att hitta hållbara lösningar. Vi blandar hög strategisk förmåga med djup hållbarhetskompetens och spetskunskap inom teknik och arkitektur för att ta oss an frågeställningarna. Ofta handlar det om att se utanför satta ramar och arbeta innovativt. Drivkraften är vår vilja att lösa problem på nya sätt och skapa gemensamma värden för oss, våra kunder och samhället. 

Samverkan och partnerskap 
Vi arbetar kontinuerligt med ett nätverk av kompetenta och kreativa konsulter som bidrar med spetskompetens i våra uppdrag eller driver egna i PEs regi. Vårt breda nätverk och vana att samverka med externa partners är en styrka i vår leveransförmåga.

Referenser inom Hållbar verksamhet
Sustainable Future Hub | Lunds universitet
Social impact | August No Stress Surf Café
Lösningar mot översvämning och torka | EIT Climate-KIC
Visa fler referenser