Vid fastighetsutveckling är PE är kundens rådgivare från idéstadium gällande system och metodval till färdigt resultat. Vi kravställer hållbarhetsaspekterna i projektet, följer upp kraven under projektets gång och granskar vid färdigställande för att kvalitetssäkra resultat och prestanda.  

Våra tjänster omfattar strategiska och operativa hållbarhetsfrågor med fokus på fastigheter och dess närområde. Ofta samordnas detta i miljö- och hållbarhetscertifieringar inom till exempel Miljöbyggnad, BREEAM, Svanen, WELL eller Noll CO2 där vi projektleder hållbarhet-, miljö- och energifrågor samt utreder och håller utbildningar.

Ljudmiljön i och omkring en fastighet är en viktig aspekt för att åstadkomma en hållbar fastighet. PE har stor erfarenhet av projektering av akustiklösningar för byggnader för olika typer av verksamheter. 

PE har även utvecklat ett verktyg som hjälper fastighetsägare att förstå sin hållbarhetsprofil utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.
 

Referenser inom Hållbar fastighet
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Rätt energianvändning | Tändstickan 2, Göteborg
Banbrytande akustikkoncept | Framtidens förskola, SISAB
Visa fler referenser