Hållbarhet är en del av vår vision och affärsstra­tegi, det är ett fundament som genomsyrar vårt arbete mot att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort. PE erbjuder senior expertis inom hållbarhet på strategisk och operativ nivå. 

Vår vision – vi förnyar samhället genom innovativa och hållbara lösningar 
Vi strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid, det gör vi framförallt tillsammans med våra kunder i våra uppdrag. I vår roll som rådgivare och kunskapspartner är vårt mål att hjälpa våra kunder göra nödvändiga omställningar mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och agenda 2030. Tillsammans optimerar vi morgondagens hållbara byggnader. 

Våra tjänster inom hållbarhet
På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer och specialister. Att vi är många kompetenser under samma tak är en fördel. På så vi kan vi täcka in en bred aspekt av hållbarhet - miljömässig, ekonomisk och social. 

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster inom hållbarhet:

Samhällsanalys

Utvärdering och analys för att påvisa samhällsvärdet av planerade och implementerade hållbarhetsåtgärder 

Stadsutveckling

Ett brett hållbarhetsperspektiv i planering, program, analys, gestaltning genom stadsbyggnadsprocessens alla skeden.

Hållbar fastighet

Strategiska och operativa tjänster med fokus på fastigheter och dess närområde - från idé till uppföljning.

Mark, luft och vatten

Expertis inom markmiljö, luft och vatten för att skydda miljön, den biologiska mångfalden och människors hälsa.

Hållbar verksamhetsutveckling

Innovation och styrning av utvecklingsprojekt för att stärka verksamheters arbete inom hållbarhet.

PEs hållbarhetsarbete

Hållbarhet utgör en del av PEs vision och är en strategisk plattform som ska genomsyra allt vi gör.