PEs hållbarhetskonsulter hjälper små och stora organisationer att leda, driva eller stödja hållbarhetsarbetet. Vi hittar lösningar för att nå uppsatta mål - från vision till verksamhetens vardag. 

Strategisk rådgivning och verksamhetsstöd 
Vi har gedigen erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt med höga hållbarhetsambitioner och komplexa hållbarhetsutmaningar. Vi kan också ta oss an delar av hållbarhetsprojekt i rollen som strategisk rådgivare eller som operativ kunskapsresurs. Vi utvecklar strategier, analyser, beslutsunderlag, genomlysningar och genomförandeplaner. Genom vår kompetens och förmåga skapar vi långsiktiga värden 

Innovation för hållbar utveckling 
Vi tror på innovation och samverkan för att hitta hållbara lösningar. I vår innovationsplattform PE Lab blandas hög strategisk förmåga med djup hållbarhetskompetens och spetskunskap inom teknik och arkitektur för att undersöka komplexa frågeställningar. Drivkraften är vår vilja att lösa problem på nya sätt och skapa gemensamma värden för oss, våra kunder och samhället. 

PE är även aktiva medlemmar i EIT Climate-KIC, EU:s största organisation inom offentlig-privat samverkan. Det ger oss möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt inom olika klimataspekter som gäller vår egen rådgivande verksamhet såväl som tillsammans med våra kunder. Ett av de projekt som vi har genomför inom ramen för detta medlemskap, "Blågröna lösningar mot översvämning och torka", blev utsett till det mest framgångsrika projektet inom Climate-KIC under 2019. 
 
Samverkan och partnerskap 
Vi arbetar kontinuerligt med ett nätverk av kompetenta och kreativa konsulter som bidrar med spetskompetens i våra uppdrag eller driver egna i PEs regi. Vårt breda nätverk och vana att samverka med externa partners är en styrka i vår leveransförmåga.

Referenser inom Hållbar verksamhetsutveckling
Sustainable Future Hub | Lunds universitet
Social impact | August No Stress Surf Café
Lösningar mot översvämning och torka | EIT Climate-KIC
Visa fler referenser